Pevsko društvo je bilo ustanovljeno 1.4.1983, 14.6.2004 pa se je preimenovalo v Kulturno društvo VIDOVO. Pred registracijo društva sta že delovala moški in ženski pevski...
Preberi več

Progress Bar

Rehearsals 0
Drama 0
Classics 0
Planning 0
Design 0
Performance 0
Realization 0
Other venues 0
Choreographers 0
Marketing 0
Realization 0
Classics 0