Pevsko društvo je bilo ustanovljeno 1.4.1983, 14.6.2004 pa se je preimenovalo v Kulturno društvo VIDOVO. Pred registracijo društva sta že delovala moški in ženski pevski...
Preberi več

Priznanja in plakete

Jurčičeva plaketa za FS VIDOVO
Jurčičeva plaketa za ŽEPZ, 2019
ob obletnici delovanja
nagrada JSKD
ob 10 obletnici
Državni nivo folklore
nagrada folklornikom